menu

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Sự bảo mật thông tin của bạn là vô cùng quan trọng đối với Tập đoàn Kangaroo. Chúng tôi đánh giá cao thời gian bạn dành cho https://kangarooshopping.vn/, và sẽ nỗ lực thực hiện các phương pháp thích hợp để bảo mật các thông tin được cung cấp.

Tập đoàn Kangaroo muốn mang đến cho bạn các trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể về Kangaroo. Chúng tôi sử dụng các thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi để giúp dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm của bạn trở nên tốt hơn.Chính sách bảo mật thông tinnày nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ về cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, nỗ lực của chúng tôi trong việc bảo vệ dữ liệu của bạn và các tùy chọn mà bạn có để kiểm soát dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Quý khách có thể ghé thăm website mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi viếng thăm website, quý khách sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh trừ khi quý khách có tài khoản trên website và đăng nhập vào bằng tên đăng nhập, mật khẩu của mình.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Khi đăng ký tài khoản tại https://kangarooshopping.vn/, Quý khách hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ và một số thông tin khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này với các mục đích sau:

Đáp lại các yêu cầu của Quý khách hàng về thông tin sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, mang lại hiệu quả và sự trải nghiệm tốt nhất có thể trên trang https://kangarooshopping.vn/. Ngoài ra chúng tôi còn có thể thông báo cho Quý khách hàng biết những dịch vụ mà chúng tôi nghĩ rằng Quý khách hàng sẽ quan tâm. Quý kháchhàng có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định nhưng khi đó bạn sẽ không thể hưởng được một số tiện ích có liên quan đến thông tin đó mà chúng tôi cung cấp.

Phản hồi yêu cầu của Quý khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng khách hàng khi mua sắm tại https://kangarooshopping.vn/, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với khách hàng khi cần.

Giải quyết các khó khăn về kỹ thuật hoặc để cải thiện khả năng truy cập đến một số phần củawebsite.
Để quản lý tài khoản và đảm bảo tính bảo mật và an ninh của việc mua hàng khi Quý khách thực hiện mua hàng tại website của Chúng tôi.

2. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Kangaroo sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

3. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận thông tin cá nhân

  • https://kangarooshopping.vn/ sẽ bảo mật thông tin Quý Khách Hàng cung cấp,Tập đoàn Kangaroo sẽ xử lý các dữ liệu của Quý khách hàng một cách thận trọng và bảo mật cũng như không chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba nào khác. Ngoài ra, chúng tôi duy trì các quy định nội bộ bằng cách giới hạn nhân viên truy cập và sử dụng các thông tin được cung cấp, nhằm bảo vệ an ninh và bảo mật các thông tin này.
  • Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây: Để bảo vệ https://kangarooshopping.vn/ và bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi việc đưa những thông tin đó là phù hợp với pháp luật, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ và https://kangarooshopping.vn/
  • Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý.
  • Trong trường hợp Chúng tôi sử dụng các công ty khác nhau để xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như các công ty lưu trữ, các bên thực hiện dịch vụ giao hàng, các bên cung cấp dịch vụ thanh toán và các cơ quan xếp hạng tín dụng. Các công ty này sử dụng thông tin của bạn thay mặt chúng tôi, và phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt khi xử lý thông tin của bạn.
  • Chúng tôi không cho phép các công ty đó sử dụng các dữ liệu này theo bất kỳ cách nào khác với các hướng dẫn của chúng tôi.
  • Việc chia sẻ thông tin không bao gồm việc bán, chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của https://kangarooshopping.vn/.
  • Mặc dù, Tập đoàn Kangaroo sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của các thông tin cá nhân thu thập phù hợp với chính sách bảo mật của Công ty. Nhưng việc truyền dữ liệu bằng các phương tiện của Internet không thể được thực hiện một cách tuyệt đối được bảo mật. Tập đoàn Kangaroo sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tiết lộ thông tin do lỗi trong truyền dẫn, đối với bất kỳ hành vi trái phép của các bên thứ ba, hoặc thông qua việc sử dụng các cookie của bên thứ ba bao gồm cả những nhà quảng cáo khi Quý khách hàng xem hoặc nhấp vào quảng cáo của họ.

4. Xóa thông tin cá nhân

  • Khách hàng liên hệ với admin https://kangarooshopping.vn/  để tiến hành xóa thông tin cá nhân qua email sau: kangarooshopping@kangaroo.vn

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và mua sắm tại Kangaroo Shopping!